Untitled Page

Advies

Bij het samenstellen van de jaarcijfers en de tussentijdse cijfers beoordeel ik tevens of er nog adviespunten zijn. Deze worden met u besproken. Indien we besluiten een aantal acties te nemen, zal ik deze voor u uitvoeren. Indien nodig heb ik hiervoor ook een aantal goede zakelijke relaties tot mijn beschikking.

Gedacht kan worden aan onder andere:

  - pensioen;
  - arbeidsongeschiktheid;
  - investeringen;
  - fiscale faciliteiten;
  - aanpassing rechtsvorm;
  - verandering in de regelgeving;
  - etc.