Untitled Page

Jaarrekening

Als het boekjaar is afgesloten maak ik van uw jaarcijfers altijd een overzichtelijk rapport. Zo heeft u een duidelijk overzicht van uw bezittingen en schulden per 31 december respectievelijk van uw resultaat van het afgelopen boekjaar. Tevens kan dit rapport gebruikt worden ten behoeve van lopende dan wel aan te vragen financieringen.