Untitled Page

Omzetbelasting

Afhankelijk van de termijn van de aangifte Omzetbelasting verzorg ik voor u elke maand, kwartaal of jaar de aangifte Omzetbelasting. Indien na het samenstellen van de jaarcijfers mocht blijken dat er een correctie gedaan moet worden, verzorg ik voor u de suppletie-aangifte Omzetbelasting. Uiteraard wordt er, indien van toepassing, bij de aangifte Omzetbelasting rekening gehouden met BTW privé-gebruik, de Kleineondernemingsregeling e.d. Opgelegde aanslagen Omzetbelasting worden vanzelfsprekend door mij gecontroleerd.