Untitled Page

Salarisadministratie

De salarisadministratie besteed ik uit aan Salariszorg, een goede zakenrelatie van mij. Ook hiervoor kunt u dus bij mij terecht.

Er wordt gewerkt met een basispakket Salarisadministratie waaronder de volgende werkzaamheden vallen:

  - Verwerking en controle van salarisstroken per maand of 4 weken;
  - Verwerking vakantiegeld/13e maand/bonussen;
  - Aan- en afmelding werknemers aan de belastingdienst;
  - Verzorging van loonjournaalposten, betaalstaten per periode en cumulatief;
  - Digitaal verzenden aangifte Loonbelasting Premie volksverzekering;
  - Verzorgen jaarwerk, jaarafsluiting en jaarovergang.